ENERGETYKA Informacja prasowa 05.02.2024

Świadome i aktywne społeczeństwo na rzecz ochrony klimatu. Szkolenia w Stacji Edukacji Ekologicznej

20240204_134259

W ostatni weekend rozpoczął się cykl szkoleń dla Strażników i Strażniczek Klimatu. W Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej Pracownia na rzecz Wszystkich Istot szkoli aktywistów, którzy chcą działać na rzecz wycofania się Polski z paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego.

Uniknięcie gazowej pułapki, czyli ryzyka uzależnienia Polski od kolejnego po węglu paliwa kopalnego – gazu, to w opinii Pracowni na rzecz Wszystkich Istot jedno z kluczowych wyzwań transformacji. Dlatego organizacja szkoli aktywistów, by ci dołączyli do działań na rzecz transformacji bez paliw kopalnych.

Kiedy Pracownia zaczynała prowadzić działania na rzecz zakończenia w Polsce energetyki węglowej, nikt nam nie wierzył. Dziś wszyscy w Polsce rozumieją, że węgiel nie ma przyszłości i należy od niego odchodzić. Takiego zrozumienia wymaga kwestia gazu, dlatego dzielimy się swoją wiedzą o wpływie gazu na klimat oraz szkodliwości, jakim jest dalsze trawie przy scentralizowanej energetyce opartej na paliwach kopalnych 

– mówi Katarzyna Wiekiera, kampanierka klimatyczna.

Szkolenia, które są jednym z filarów działań Pracowni nigdy nie są oparte wyłącznie na dzieleniu się ekspercką wiedzą, ale służą działaniom praktycznym. Uczestnicy szkoleń wzmacniają swoje kompetencje związane z prowadzeniem kampanii, by mogli skuteczniej prowadzić działania na rzecz ochrony klimatu. Praca dotyka także wzmacniania motywacji do podejmowania działań proobywatelskich w oparciu o zasady głębokiej ekologii – ruchu, z którego wywodzi się Pracownia.

Działanie dla Ziemi to znacznie więcej niż procedury, dokumenty i argumentowanie w obronie miejsc czy ekosystemów. To także szukanie swojej własnej relacji z przyrodą, przyglądanie się emocjom, które w nas wywołuje oraz próba spojrzenia na to, co dotyka naszą planetę nie tylko z perspektywy ego, ale też innych ludzi, istot, form życia i łączącej je sieci powiązań. Jak wskazywał twórca etyki ziemi, Aldo Leopold: „Postępować etycznie możemy tylko w stosunku do czegoś, co możemy zobaczyć, poczuć, zrozumieć, pokochać, czy też przynajmniej w to uwierzyć

– komentuje Monika Stasiak, antropolożka kultury.

Pod koniec stycznia Biały Dom wstrzymał wydawanie pozwoleń na eksport LNG, co stawia pod znakiem zapytania budowę 17 nowych terminali. To wielki sukces ruchu klimatycznego, o którym nie wie nikt. Gdyby te terminale powstały, wyemitowałyby ponad 3 miliardy ton gazów podgrzewających naszą atmosferę. Podobnie zdecydowanych decyzji i kierunku rozwoju energetyki oczekujemy od europejskich oraz polskich polityczek i polityków. Dlatego prowadzimy działania edukacyjne, by wzrastała świadomość społeczeństwa i by nacisk społeczny był skuteczniejszy

– Katarzyna Wiekiera, kampanierka klimatyczna.

W sumie odbędą się trzy zjazdy, podczas których wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się osoby związane z ruchami klimatycznymi, jak również naukowcy i naukowczynie. O zagrożeniu gazowej pułapki opowie Diana Maciąga z Polskiej Zielonej Sieci. Bernard Swoczyna z Fundacji Instrat przedstawi wyzwania dla polskiej energetyki. Z kolei prof. Piotr Skubała omówi problem pogodzenia potrzeby ochrony klimatu a ochrony bioróżnorodności. To tylko wybrane zagadnienia i prowadzący. To tylko wybrane tematy i zagadnienia, których zaplanowano znacznie więcej.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot chroni Polską przyrodę od 1989 r. W 2013 r. podjęła się także działania na rzecz ochrony klimatu. Do największych sukcesów kampanii klimatycznej Pracowni należy powstrzymanie powstania w Polsce dwóch szkodliwych projektów – węglowej Ostrołęki C i węglowej elektrowni Północ. Dzięki temu pół miliarda ton C02 nie zostało wyemitowanych do atmosfery. Od 2021 r. Pracownia w swoich działaniach klimatycznych koncentruje się na gazie kopalnym.

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wiekiera, tel.: 665 251 785, [email protected]