ENERGETYKA Informacja prasowa 15.10.2021

Nowa elektrownia, te same błędy. Eksperci wytykają nierzetelność dokumentacji dla gazowej elektrowni Ostrołęka C.

nowa-elektownia-te-same-bledy-674x440.png

Jeszcze nie opadł kurz po rozbiórce konstrukcji węglowej Ostrołęki C, a eksperci już wykazują, że inwestor nierzetelnie przygotowuje się do budowy jej gazowego odpowiednika. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zgłasza zastrzeżenia do dokumentacji środowiskowej dla tej inwestycji i składa wniosek o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko* przez inwestora. Dokumentacja jest obarczona szeregiem poważnych błędów i braków, w tym nie uwzględnia emisji metanu, który jest silnym gazem cieplarnianym – komentuje Diana Maciąga, ekspertka ds. klimatu i energii Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Eksperci argumentują, że Raport oceny oddziaływania na środowisko przygotowany na zlecenie inwestora elektrowni Ostrołęka C – Grupy Orlen – nie spełnia wymogów prawa krajowego i UE. Nie może więc stanowić podstawy merytorycznej, która uzasadniałaby dopuszczenie tego projektu do realizacji.

Węglowa Ostrołęka C okazała się spektakularną katastrofą, jednak inwestor wydaje się to ignorować i powtarza te same błędy w projekcie gazowym. Przygotowana dokumentacja jest nierzetelna i wybiórcza, pełna błędów formalnych i poważnych braków dotyczących wpływu tej inwestycji na środowisko. Przykładowo, w najnowszym raporcie klimatolodzy z IPPC apelują o natychmiastowe zmniejszenie emisji metanu. Brak uwzględniania tego gazu w raporcie środowiskowym pokazuje, że plany budowy gazowej Ostrołęki są całkowicie oderwane od rzeczywistości kryzysu klimatycznego – dodaje Diana Maciąga.

Analiza raportu dokonana przez ekspertów Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stwierdza m.in.:

  • Inwestor nie przeprowadził prawidłowej analizy wariantowej. Raport powinien przedstawiać racjonalne warianty inwestycji, tak by możliwe było wybranie najlepszego rozwiązania. Wykluczone są jednak takie, których realizacja jest technicznie lub faktycznie niemożliwa albo skazana na niepowodzenie. Tymczasem jedynym wariantem alternatywnym dla gazowej Ostrołęki, jaki przedstawia raport jest wariant elektrowni węglowej (sic!), z której inwestor oficjalnie zrezygnował a wybudowane wcześniej elementy zostały rozebrane. 
  • Inwestycja została celowo podzielona na dwa różne przedsięwzięcia – elektrownię i gazociąg - co jest niezgodne z krajowym i europejskim prawem. Elektrownia gazowa i nowy gazociąg doprowadzający do niej paliwo są powiązane technologicznie więc stanowią jeden projekt a  ich wpływ na środowisko powinien być oceniany łącznie. 
  • Projekt budowy gazociągu prowadzącego paliwo do elektrowni w ogóle nie został poddany ocenie środowiskowej. Tymczasem analiza dostępnej dokumentacji wykazała m.in. rażące błędy i braki w inwentaryzacji przyrodniczej które uniemożliwiają ocenę jego faktycznego wpływu na jakość wód i powietrza, klimat czy obszary chronione. Oznacza to, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nie mógł na jej podstawie wykluczyć znaczącego oddziaływania na środowisko a w konsekwencji zwolnić inwestora z przeprowadzenia jego oceny.
  • Inwestor w ogóle nie uwzględnia kwestii metanu – podstawowego składnika gazu kopalnego i jednego z najbardziej szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych. W horyzoncie 20 lat metan ogrzewa planetę nawet 86 razy bardziej niż dwutlenek węgla. Raport nie zawiera jednak żadnych informacji dotyczących emisji tego gazu – zarówno związanych z jego transportem przez gazociąg, ani z działaniem samej elektrowni. Tymczasem wycieki metanu następują w całym łańcuchu produkcyjnym, od jego wydobycia po wykorzystanie. Wystarczy, że emisja metanu wynosi więcej niż 3% w całym łańcuchu dostaw, aby nie było żadnych korzyści klimatycznych z używania tego gazu w energetyce.
  • Raport pomija kumulowanie się szkodliwych emisji oraz skutków dla przyrody, które będą wynikiem podłączenia elektrowni do gazociągu. Autorzy nie wskazują ani zakresu, ani rodzaju czy charakterystyki tych oddziaływań i to zarówno na etapie budowy bloku elektrowni, jak i jego kilkudziesięcioletniego funkcjonowania.

Kontakt:
Diana Maciąga, tel.: 502 646 890 e-mail: [email protected] 

*Raport oddziaływania na środowisko to dokument przygotowany przez inwestora przedstawiający spodziewany wpływ inwestycji między innymi na ludzi i przyrodę. Na jego podstawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska określa, czy wpływ projektu nie będzie negatywny a w konsekwencji, czy wydana zostanie decyzja środowiskowa niezbędna dla uzyskania m. in. pozwolenia na budowę. Decyzja ta określa warunki środowiskowe, jakie musi spełnić inwestor na etapie budowy i funkcjonowania inwestycji. Rzetelność tego procesu jest konieczna dla dbałości o zdrowie ludzi oraz zachowanie środowiska przyrodniczego.